ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023
10-10-2023 11:01

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorskich pn.: „Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim”

Chrzypsko Wielkie, 10 października 2023 r.

Treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

http://chrzypskowielkie.archpoznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/Zapytanie-ofertowe.pdf

  1. Załącznik nr 1 – obmiar robót http://chrzypskowielkie.archpoznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/Kosztorys-ofertowy.pdf
  2. Załącznik nr 2 – pozwolenie WWKZ na prowadzenie prac przy zabytku wraz z zaakceptowanym programem prac  http://chrzypskowielkie.archpoznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/Pozwolenie.pdf
  3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  http://chrzypskowielkie.archpoznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/Formularz-ofertowy.pdf
  4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia http://chrzypskowielkie.archpoznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/Oświadczenie.pdf

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego                  Chrzypsko Wielkie, 13.11.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego nr 1/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorskich pn.: „Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim”                                    Załączniki do pobrania:

  1. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  http://chrzypskowielkie.archpoznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/DOC20231113123734.pdf